horalfest 2016
FESTIVAL UMELECKEJ TVORBY O HORÁCH
9. ročník

pod záštitou primátora mesta Ružomberok
MUDr. Igora Čombora, PhD.
FESTIVAL
UMELECKEJ
TVORBY
O HORÁCH
organizátor podujatia
Horský internetový klub
spoluorganizátori:
Ružomberok
11. - 12. 11. 2016
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Kategórie a témy pre rok 2016

A. Fotografia
Najviac 3 samostatné fotografie alebo
jeden seriál najviac 5 fotografií.

Odporúčané  témy:
- príroda a krajina hôr,
- nezvyčajné panorámy,
- človek v horách.


B. Film
Dokument alebo príbeh o podujatí
na horách alebo esej o kráse horskej
prírody,  max. minutáž do 20 min.

Odporúčané témy:
- príroda a krajina hôr,
- outdoor v horskej krajine.

C. Literatúra
Najviac 2 diela ľubovoľného žánru.

Odporúčané témy:
- čaro horskej prírody a krajina hôr,
- osudy človeka v horách.
hory.skfoto.hory.skkamera.hory.skhorský fotomaratónalpenverein HIK
Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
generálny partner:
Horalfest je pôvodným projektom Horského internetového klubu, o.z., Vysoké Tatry.
Festival umeleckej tvorby o horách HORALFEST sa po prvý raz uskutočnil
v r. 2005 v Starom Smokovci vo Vyso-
kých Tatrách s cieľom prezentovať neprofesionálnu umeleckú tvorbu o horách. Od roku 2010 sa HORALFEST organizuje ako bienále.
mesto Ružomberok
portál Infoglobe
Plagát podujatia
ZSF
nový termín
na zaslanie prác:
20.10.2016