horalfest 2016
FESTIVAL UMELECKEJ TVORBY O HORÁCH
9. ročník, 11. - 12. 11. 2016

pod záštitou primátora mesta Ružomberok
MUDr. Igora Čombora, PhD.
FESTIVAL
UMELECKEJ
TVORBY
O HORÁCH
organizátor podujatia
Horský internetový klub
spoluorganizátori:
Horský internetový klub v spolupráci s
portálom Infoglobe, Zväzom slovenských
fotografov a mestom Ružomberok
pripravili v dňoch 11. - 12. novembra
2016 v priestoroch Kultúrneho domu
Andreja Hlinku festival umeleckej tvorby
o horách- HORALFEST 2016.

Tohtoročný Horalfest opäť ovládla
kategória FOTOGRAFIA, kde bolo
prihlásených najviac súťažných
príspevkov. Za ňou nasledovala
LITERATÚRA a svoje zastúpenie mal aj
horský FILM. Celkovo sa súťažnej časti
podujatia zúčastnilo 89 tvorcov.

V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi
umelecké stvárnenia hôr a života ľudí v
nich predčili očakávania. Autori si na
spracovaní svojej tvorby dali záležať, čo
sa následne prejavilo na vyše desiatke
ocenení.
hory.skfoto.hory.skkamera.hory.skhorský fotomaratónalpenverein HIK
Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
generálny partner:
Horalfest je pôvodným projektom Horského internetového klubu, o.z., Vysoké Tatry.
Festival umeleckej tvorby o horách HORALFEST sa po prvý raz uskutočnil
v r. 2005 v Starom Smokovci vo Vyso-
kých Tatrách s cieľom prezentovať neprofesionálnu umeleckú tvorbu o horách. Od roku 2010 sa HORALFEST organizuje ako bienále.
mesto Ružomberok
portál Infoglobe
ZSF
AKTUALITY
Čítajte ďalej TU